Ecological Overview in The Causes of Disease Occurrence and the Solution of the Problem in the Meydanköy Boxwood Forest in Fırtına Valley


Yüksek T., Özçelik A. E.

1st INTERNATIONAL WORKSHOP ON BOXWOOD, Rize, Turkey, 25 - 27 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

A very rapid change is taking place in human life with industrialization throughout the World. However, it would not be correct to say that all these changes are positive. As a result of rapid industrialization and technological change and development based on excessive consumption, environmental problems continue to increase on a local and global scale throughout the world. The aim of this study is to determine the land and environmental characteristics of the Firtina valley Meydanköy boxwood forests located in the Northeast Anatolian geography, which is defined as one of the 200 important ecological regions around the world, and to reveal the interaction between the diseases in the boxwood forests. For this purpose, the land characteristics of the study area were determined with the use of Google Earth Pro data, and the disease-causing deaths in the boxwood forests were determined by literature studies. It has been determined that the research area is 20 km away from the Çamlıhemşin district center in the Fırtına valley, its approximate area is 3.70 ha and the entire boxwood ecosystem is within the 1st degree protected area, and approximately 75-80 % of this area is within the Kaçkar Mountains National Park. It has been determined that the research area is on the valley floor and approximately 75% of it is on shady views, and a road with a high traffic density passes right in the middle of the boxwood ecosystem. It is stated that Calonectria pseudonaviculata (boxwood blight) fungus is the most effective in disease and drying of boxwood forests. The fact that the area where the boxwood ecosystem is located is the valley floor, the sunshine duration is low, the growth of the boxwood trees and the increase in the cover, the decrease in the sun reaching the soil surface in the boxwood forests, the rainy and washing up of the region, the increase in soil acidity, the increase in the fungal populations and the increase in the boxwood forests. It can be said that it causes or increases the disease. In order to prevent the disease, it may be beneficial to make practices that will restore the ecological balance in boxwood forests.

Dünya genelinde sanayileşme ile birlikte insan yaşamı yaşamında çok hızlı bir değişim meydana gelmektedir. Ancak bu değişimlerin hepsinin olumlu yönde olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Teknolojik değişim biz insanlar önüne çok ciddi çevresel sorunları da beraberinde getirmiştir. Çevre sorunları dünya genelinde yerel ve küresel ölçekte olumsuz etkilerini artarak sürdürmeye devam etmektedir.  Bu çalışmanın amacı, dünya genelinde 200 önemli ekolojik bölgeden biri olarak tanımlanan Kuzeydoğu Anadolu coğrafyası içerisinde yer alan Fırtına vadisi Meydanköy şimşir ormanlarının arazi ve çevre karakteristikleri tespit edilmesi ve şimşir ormanlarındaki hastalıklar arasındaki etkileşimin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla çalışma alanına ait arazi karakteristikleri Google earth Pro veri yardımıyla belirlenmiş, şimşir ormanlarına ölümlere neden olan hastalık literatür çalışmaları ile tespit edilmiştir.  Araştırma alanı Fırtına vadisi içerisinde Çamlıhemşin ilçe merkezine 20 km uzaklıkta, yaklaşık alanının 3.70 ha olduğu ve şimşir ekosisteminin tamamının 1. Derece sit alanı içinde olduğu, bu alanın yaklaşık %75-80 arasındaki bölümünün ise Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma alanı arazisinin vadi tabanında ve yaklaşık %75’inin gölgeli bakılara üzerinde olduğu ve şimşir ekosisteminin tam ortasına trafik yoğunluğu oldukça fazla olan bir yolun geçtiği tespit edilmiştir. Şimşir ormanlarının hastalanmasında ve kurumasında en çok Calonectria pseudonaviculata (boxwood blight) mantarının etkili olduğu belirtilmektedir. Şimşir ekosistemin bulunduğu alanın vadi tabanı olması, güneşlenme süresinin düşük olması, şimşir ağaçlarının büyümesi ve kapalılığın artması ile birlikte şimşir ormanlarında toprak yüzeyine ulaşan güneşin daha da azalması, bölgenin yağışlı olması ve yıkanmanın fazla olması, toprak asitliğinin artması gibi hususların mantar popülasyonlarının artmasına ve şimşir ormanlarında hastalıklara neden olduğu veya hastalığı artırdığı söylenebilir. Hastalığın önlenmesi için şimşir ormanlarında yeniden ekolojik dengeyi sağlayacak uygulamaların yapılması faydalı olabilir.