Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlüklere Göre Azerbaycan ile Türkiye Arasındaki Rekabet Gücünün Analizi


Creative Commons License

Alaskarov A., Sandalcılar A. R.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.2, pp.450-467, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüklere göre Azerbaycan’ın Türkiye ile ikili ticarette ürün grubu bazında rekabet gücünü analiz etmektir. Bu bağlamda Azerbaycan’ın hangi ürün gruplarında Türkiye’ye karşı avantajlı olduğu; hangi ürün gruplarında ise dezavantajlı durumda olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Analizlerde 2000-2020 dönemine ait SITC basamak 1 ve basamak 2 yıllık verileri kullanılarak Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (AKÜ) değerleri hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre Azerbaycan tüm yıllarda sadece 3 numaralı “Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler” ürün grubunda Türkiye’ye karşı avantajlı durumda olduğu; 2 numaralı “Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler” ürün grubunda 2018 yılı sonrası avantajlı duruma geçtiği; diğer tüm ürün gruplarında ise dezavantajlı durumda olduğu tespit edilmiştir.

Bu çalışmanın amacı açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüklere göre Azerbaycan’ın Türkiye ile ikili ticarette ürün grubu bazında rekabet gücünü analiz etmektir. Bu bağlamda Azerbaycan’ın hangi ürün gruplarında Türkiye’ye karşı avantajlı olduğu; hangi ürün gruplarında ise dezavantajlı durumda olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Analizlerde 2000-2020 dönemine ait SITC basamak 1 ve basamak 2 yıllık verileri kullanılarak Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (AKÜ) değerleri hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre Azerbaycan tüm yıllarda sadece 3 numaralı “Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler” ürün grubunda Türkiye’ye karşı avantajlı durumda olduğu; 2 numaralı “Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler” ürün grubunda 2018 yılı sonrası avantajlı duruma geçtiği; diğer tüm ürün gruplarında ise dezavantajlı durumda olduğu tespit edilmiştir.