PATENT BAŞVURULARI VE SABİT SERMAYE OLUŞUMLARININ ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATINA ETKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ


Ayla D., Ayran Cihan K.

in: EKONOMİ VE FİNANS ALANINDAKİ UYGULAMALARIN AMPİRİK SONUÇLARI – 2, Şahin KARABULUT, Editor, EKİN YAYINEVİ, Bursa, pp.303-317, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: EKİN YAYINEVİ
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.303-317
  • Editors: Şahin KARABULUT, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the effects of patent applications and fixed capital formations on the export of medium and high technology products were investigated. The study was carried out with the panel data analysis method with the annual data of the 1990-2019 period of 14 countries that have the largest share in the export of these products. As a result of the analyzes applied, it was determined that all variables were heterogeneous and the difference was stationary. Thereupon, Pedroni (1999, 2004) and Westerlund (2007) panel cointegration tests were applied to investigate the cointegration relationship. As a result of these tests, it was determined that the variables were cointegrated. Mean Group Dynamic Least Squares (DOLSMG) estimator was used to estimate the long-term coefficients. As a result of the model estimation, it has been revealed that patent applications and fixed capital formations have a positive effect on medium and high technology exports in the long run. In addition, it has been determined that fixed capital formations affect medium and high technology exports more than patent applications.

Bu çalışmada patent başvuruları ve sabit sermaye oluşumlarının orta ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracatı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma, bu ürünlerin ihracatında en fazla paya sahip olan 14 ülkenin 1990-2019 dönemi yıllık verileri kapsamında panel veri analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Uygulanan analizler sonucunda tüm değişkenlerin heterojen ve fark durağan oldukları belirlenmiştir. Bunun üzerine eşbütünleşme ilişkisini araştırmak için Pedroni (1999, 2004) ve Westerlund (2007) panel eşbütünleşme testleri uygulanmıştır. Bu testler sonucunda ulaşılan sonuçlardan değişkenlerin eşbütünleşik oldukları belirlenmiştir. Uzun dönem katsayılarının tahmininde ise Ortalama Grup Dinamik En Küçük Kareler (DOLSMG) tahmincisinden yararlanılmıştır. Model tahmini sonucunda uzun dönemde patent başvuruları ve sabit sermaye oluşumlarının orta ve yüksek teknoloji ihracatını pozitif yönde etkilediği ortaya koyulmuştur. Buna ek olarak sabit sermaye oluşumlarının orta ve yüksek teknoloji ihracatını patent başvurularına göre daha fazla etkilediği tespit edilmiştir.