DOKAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kış Turizm İşletmeleri İçin Mali Bir Kolaylık: Özel Hesap Dönemi


Creative Commons License

ACUNER S., ÇOLAK E.

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempuzyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, vol.1, pp.485-492

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.485-492
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The developments and expansions of the tourism sector have a positive impact on the economy of the country. Therefore, this sector is important to the economy of the country. So, it is important to support the sector and the operations in the sector and to facilitate some tasks and obligations. Besides the supports like tax incentives and subvention, fulfilling financial obligations of the operations easily will provide an additional contribution to the economy. Enterprises in the sector operate seasonally according to their products. While some of them operate intensively in winter months, some of them operate intensively in the summer season. In our tax legislation, there is a financial convenience related to tax obligiation of winter operations. This financial convenience is special accounting period that the operations can prefer. The special accounting period is an important tax concession granted to taxpayers / enterprises to fulfill their tax duties when they desire and during periods when their activities are less intense. In this study, feasibility for the winter tourism operations of the special accounting period was evaluated, a proposal for facilitating enterprises operating in the DOKAP region was developed and the application in Turkish tax legislation was tried to be explained.

Turizm sektöründeki gelişme ve genişlemeler, ülke ekonomisi üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle sektör ülke ekonomisi için önem arz etmektedir. Dolayısıyla sektörün ve sektörde faaliyette bulunan işletmelerin desteklenmesi ve bazı ödevlere ilave olarak yükümlülüklerde de kolaylık sağlanması önem taşımaktadır. Vergi teşvikleri ve sübvansiyon gibi destekler yanında, mali ödevlerle yükümlendirilmiş işletmelerin ödevlerini daha rahat yerine getirebilmeleri sektöre dolayısıyla ülke ekonomisine ek katkılar sağlayacaktır. Sektörde faal olan işletmeler, ürün çeşitlerine göre mevsimsel olarak faaliyet göstermektedirler. Kimi işletmelerin faaliyetleri, kış turizmine yönelik olarak, kış aylarında yoğunlaşmaktayken, kimi işletmeler de yaz turizmine yönelen faaliyetleri sebebiyle yaz aylarında yoğun bir çalışma temposunda oldukları görülür. Özellikle kış turizm işletmelerinin yoğun faaliyet dönemleri sırasında yerine getirmeleri gereken vergi ödevlerine yönelik mali bir kolaylık vergi mevzuatımızda yer almaktadır. Sözü geçen mali kolaylık işletmelerin tercih edebileceği özel hesap dönemidir. Özel hesap dönemi, vergi ile ilgili ödevlerini arzu ettikleri ve faaliyetlerinin daha az yoğun olduğu dönemlerde yerine getirmelerini sağlamak üzere mükelleflere/işletmelere tanınan önemli bir vergi kolaylığıdır. Bu çalışmada özel hesap döneminin kış turizm işletmeleri için uygulanabilirliği değerlendirilmiş, DOKAP bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere kolaylık sağlayacak bir öneri geliştirilmiş, Türk vergi mevzuatındaki uygulama açıklanmaya çalışılmıştır.