“Milli Kültür ile Milli Güvenlik Arasında:12 Eylül Döneminde Türkiye’de Kültür Politikaları


SUBAŞİ E.

Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji: VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Turkey, 1 - 03 December 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes