Romanya Hariciye Nazırı Grigore Gafencu'nun Türkiye Seyahati ve Ankara Görüşmeleri


YILDIRIM KIRIŞ Ö.

ANKARA ANADOLU VE RUMELI ARAŞTIRMALARI DERGISI = ANKARA'S JOURNAL OF ANATOLIA AND RUMELIA STUDIES, vol.4, no.7, pp.133-169, 2023 (Peer-Reviewed Journal)