THE JUST CAUSES OF THE TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT BY THE EMPLOYER IN THE TURKISH LABOUR ACT NUMBERED 4857 / 4857 SAYILI TÜRK İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLERLE FESHİ


EKİN A., DURSUN ATEŞ S.

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.7, 2016 (Peer-Reviewed Journal)