Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adaylarının Bazı Çevre Kavramlarına Yönelik Bilişsel Anlayışları",


YANGIN S., TURAN İ.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.12, pp.1387-1419, 2013 (Peer-Reviewed Journal)