THE ANALYSIS OF SERVICE SHARING IN METROPOLITAN MUNICIPALITY SOLID WASTE MANAGEMENT AND CLEANING SERVICE AREA


Creative Commons License

Çürüksulu Usta G.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.10, no.1, pp.714-744, 2023 (ESCI)

Abstract


 This study aims to investigate the results of service sharing implementations of solid waste management and cleaning in last eight years between metropolitan and county municipalities due to Law No. 6360, which brings a two-step model in municipality management. The research relies on perceptions of senior officers in metropolitan and county municipalities in Ordu and Trabzon. This paper uses semi-structured interview to obtain data and presents descriptive statistics. Findings suggest that the service sharing of solid waste management and cleaning between units is successfully conducted and transformation from provincial municipality to metropolitan municipality is welcomed. Moreover, service sharing between main and crossroads, and ignoring geographical structure create problems between units. Service sharing in its current form recommends that the well-functioning coordination and flexibility in service transferring between units should be performed. Service sharing based on road-type should be eliminated and physical structure of regions should be considered regarding service sharing.  Büyükşehir belediye modelinde iki kademeli yönetim yapısına geçilen 6360 sayılı Kanun değişikliğinden hareketle araştırmanın amacı, büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki katı atık yönetimi ve temizlik alanındaki hizmet paylaşımının son sekiz yılda ortaya çıkardığı uygulama sonuçlarının araştırılmasıdır. Araştırma, Ordu ve Trabzon büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyelerindeki üst düzey yönetici algısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmakta, veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmektedir. Araştırma sonuçları, katı atık yönetimi ve temizlik hizmetlerinin kademeler arasındaki paylaşımının başarılı şekilde sürdürüldüğünü, il belediyesinden büyükşehir belediyesine dönüşmüş olmanın büyük oranda beklenileni karşıladığını göstermektedir. Bir diğer sonucu, ana yol ve ara yol ayrımına dayalı hizmet paylaşımı ile bölgesel koşulların dikkate alınmamasının kademeler arasında sorunlara neden olduğunu göstermektedir. Çalışmada mevcuttaki hizmet paylaşımının, kademeler arasındaki iyi koordinasyon ilişkilerinin ve hizmetlerin devredilebilme esnekliğinin korunması gerektiği önerilirken, ana yol ve ara yol ayrımına dayalı hizmet paylaşımının kaldırılarak bölgesel koşulların hizmet paylaşımında dikkate alınması önerilmektedir.