Klasiklerin Osmanlı Tercümelerine Bir Bakış ve Abdünnâfi İffet Efendi'nin Mutavvel Tercümesi


Irmak M.

Osmanlıda Ulûm-i Arabiyye Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey