Stoma Bakım Hemşireliğinde Etik Yaklaşımlar


ÜSTÜN Ç., VATANOĞLU LUTZ E. E., DEMİRCİ GÜNGÖRDÜ N.

Uluslararası Katılımlı Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi ”Değişen Dünyada Biyoetik, 2012 (Peer-Reviewed Journal)