İSG PROFESYONELLERİNİN (İŞYERİ HEKİMİ, İG UZMANI, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ) DEPRESYON DÜZEYLERİ VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Atalı G., Ağar A., Tuğrul I., Acar M. N.

Sosyal Güvence, no.23, pp.969-987, 2023 (Peer-Reviewed Journal)