Isıtma ve Soğutma Yüklerindeki Değişimin Uzun Dönemli Tahmini: Karabük Örneği


Creative Commons License

COŞKUN C., ERTÜRK M. A. E., BALCI K., OKTAY COŞKUN Z.

1st International Conference on Energy Systems Engineering, (ICESE’17) 2017, Karabük, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.60-65

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Karabük
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60-65
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, long-term temperature distribution has
been analysed for Karabük province. The trend in the heating
and cooling degree-hour valves defending on the distribution of
outside temperatures was determined. A decrease was observed
in the heating degree-hour valves. On the other hand, it was
determined that there had been an increase in the cooling degreehour
valves. Detailed analysis results and graphs. Relevant to the
topic are presented in this study. The analysis results revealed
that there would be an increase in cooling energy need for
Karabuk province.
Keywords— Cooling Degree-Hour, Heating Degree-Hour,
Outside Temperature Distribution, Karabük

Bu çalışmada uzun dönemli sıcaklık dağılımı Karabuk ili
için analiz edilmiştir. Dış sıcaklık dağılımına bağlı olarak ısıtma
ve soğutma derece-saat değerlerindeki trend belirlenmiştir.
Isıtma derece saat değerlerinde azalma olduğu gözlemlenmiştir.
Bunun tam tersine soğutma derece saat değerlerinde arttığı
belirlenmiştir. Konuyla ilgili detaylı analiz sonuçları ve grafikler
çalışmada sunulmuştur. Analiz sonuçları Karabuk ili için
soğutma enerji gereksiniminin artış göstereceğini ortaya
koymuştur.
Anahtar Kelimelers— Dış Sıcaklık Dağılımı, Isıtma Derece-Saat,
Soğutma Derece-Saat, Karabük