Türkiye deki tatlı su ıstakozu Astacus leptodactylus Austropotamobius torrentium populasyonlarının COI genine dayalı genetik analizi


AKHAN S., BEKTAŞ Y. , BERBER S., KALAYCI G.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey