MINT Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Panel Nedensellik Analizi


Altıner A.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.369-378, 2019 (Peer-Reviewed Journal)