17. Yüzyıl Şairlerinden Hâfız-zâde Seyyid Mehmed Sa’dî Çelebi ve Divanı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük-Tıpkıbasım)


ESİR H. A.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, 2013

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları
  • City: Rize
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes