Bankacılık Hukuku


Creative Commons License

ACUNER S.

Celepler Basım Yayım Dağıtım, Trabzon, 2017

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Celepler Basım Yayım Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: Trabzon

Özet

Banka ya da bankacılık hukuku, banka ve benzeri kuruluşların ödev ve yükümlülüklerinin düzenlendiği karma bir hukuk dalıdır. Bankalar, gelişen ve genişleyen sektör yapısı yanında, bilişim teknolojileri sayesinde uluslararası organizasyon yapısına sahip birer kuruluş haline dönüşmüşlerdir. Ayrıca bankaların birer güven kurumu olmaları, sistemin işlerliği açısından önem taşımaktadır. Kaldı ki; bankaların ekonomik anlamda önemli bir araç oldukları yadsınamaz bir gerçektir. Tüm bu nedenlerden ötürü bankalar ve bankacılık sistemi, hukuki anlamda düzenlenmesi ve kontrol altına alınması gereken önemli bir sektördür. Dolayısıyla tüm ülke mevzuatlarında bankalar, bankacılık sistemi ve faaliyetleri hukuki bir alt yapıya kavuşturulmuş ve kontrol altına alınmıştır.

Türkiye’de bankalar ve bankacılık sistemi bunun yanında devletin denetim ve gözetim yetkisi, genel olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile düzenlenmiştir. Bankacılık sektörünü düzenleyen kurallar bütünü sadece 5411 sayılı kanundan ibaret değildir. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 5941 sayılı Çek Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile birlikte pek çok diğer kanun, bünyesinde (doğrudan ya da dolaylı olarak) bankacılık sektörüne yönelik hükümler barındırmaktadır.

Bankacılık hukuku adı ile birinci baskısı yapılan bu kitap, bankacılık yüksek okulları ile meslek yüksek okullarının banka hukuku derslerine ayrıca bankacılık sektöründe yürütülen sınavlara katılacak olan okuyuculara yardımcı olacak niteliktedir. Kitap sekiz bölümden ibaret olup, bu kitapta; 5411 sayılı kanun yanında, ilişkili pek çok kanuni düzenlemeye yer verilmiş, özellikle merkez bankası kanunu, çek kanunu ve banka kartları ve kredi kartları kanunu ayrı birer bölüm olarak ele alınmıştır. Her bölümde uygulamaya yönelik örnekler verilmiş, kanuni düzenlemeler yanında, yönetmelik ve tebliğ düzeyindeki diğer düzenlemelerde yer alan ve özellik arz eden ayrıntılar ele alınmıştır.

İlk baskısını yapan bu kitabı öğrencilerine tavsiye eden meslektaşlarıma, eksikliklerin tarafıma bildirmesi konusunda gösterdikleri çaba için okuyucularıma teşekkür ederim. Ayrıca görüş, eleştiri ve önerilerini iletmelerini temenni ederim.