Eğitim Yöneticilerinin Değerler Eğitimi ve Uygulamalarına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma


Yediyıldız M. Y., Beldağ A.

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.32, pp.374-393, 2021 (Peer-Reviewed Journal)