Pseudomonas aeruginosa Klinik İzolatlarında New Delhi Metallo-ß-laktamaz 6 Allelinin (blaNDM-6) İlk Bildirimi


Akyıldız E., ÇOPUR ÇİÇEK A., BERİŞ F. Ş., SANDALLI C.

Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Turkey, 21 - 24 August 2015, vol.1, no.1, pp.109

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Afyon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.109
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Recently, it has been an increasing in the incidence, variety of its virulence factors, antibiotic resistance rates, mortality and morbidity of Pseudomonas aeruginosa. It has a high treatment for nosocomial infections. It is naturally resistant to many antibiotics and it showes resistant to all used antibiotics in therapy (panrezistant) in recent years. This makes it one of the most important factors in bacterial infection in hospitals. It was discovered a new kind of Class B β-lactamases and named as New Delhi metallo-β-lactamase (NDM-βl). This new β-lactamase can be transferred and it has a growing threat worldwide. So far, its 16 variant has been described in the literature from different microorganisms, but up to now, the NDM-βl-6 allele in P. aeruginosa has not been
detected worldwide. In this study, clinical P. aeruginosa strains were identified from Recep Tayyip Erdogan University, Training and Research Hospital by using using both the VITEK 2 automated system and 16S rDNA sequence. Antibiotic susceptibility test of isolates was done according to the CLSI and their NDM gene carriage was investigated by PCR method. NDM-6 was firstly determined in one of the strains in the worldwide. This project has been supported by the project from Recep Tayyip Erdogan University (BAP-2014.102.03.03). 

 

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) son yıllarda artan insidansı, ürettiği virülans faktörlerinin çeşitliliği ve sürekli yükselen antibiyotik direnç oranlarıyla sık rastlanan, mortalite ve morbiditesi yüksek, tedavisi güç hastane enfeksiyonlarının en önemli nedenlerinden biridir. Birçok antibiyotiğe doğal dirençli olması ve son yıllarda
tedavide kullanılabilecek tüm antibiyotiklere dirençli (panrezistan) kökenlerin belirmeye başlaması, hastane enfeksiyonlarında en önemli bakterilerden biri olmasında etken olmuştur. Son yıllarda keşfedilen ve transfer edilebilir B sınıfı β-laktamazı olan New Delhi Metallo-β-laktamaz (NDM-βL), dünya çapında büyüyen bir tehdittir. Bugüne kadar literatürde farklı patojen mikroorganizmalarda 16 varyantı tanımlanırken, NDM-βL-6 aleli
P. aeruginosa’da Dünya’da hiç tespit edilmemiştir. Bu çalışmada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Araştırma Hastanesinde klinik P. aeruginosa suşları ve hem VİTEK 2 otomatize sistem hem de 16S rDNA dizisi kullanılarak tanımlandı. İzole edilen suşların antibiyotik duyarlılık testi yapıldı ve NDM direnç genlerinin
taşıyıcılığı PZR yöntemi ile araştırıldı. Bir suşda dünyada henüz kaydı olmayan ve bir ilk olan NDM-6 taşıyıcılığı tespit edilmiştir. Çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (BAP-2014.102.03.03) tarafından desteklenmiştir.