İKI AYLıK DIRENÇLI ATRIYAL FLUTTER OLGUSUNUN KOMBINE ANTIARITMIKLER ILE BAŞARıYLA TEDAVISI


Creative Commons License

Köşger P., Kıztanır H., Uçar B.

17.Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2018, pp.97-98

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.97-98
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

İki Aylık Dirençli Atriyal Flutter Olgusunun Kombine Antiaritmikler ile Başarıyla Tedavisi

Pelin Köşger, Tuğçem Keskin, Hikmet Kıztanır, Birsen Uçar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi BD, Eskişehir

Giriş: Atriyal flutter ritmini sinüs ritmine döndürmek için ilaç tedavisi, senkronize kardiyoversiyon gibi tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu olguda altta yatan herhangi bir kalp hastalığı olmayan dirençli bir atriyal flutter olgusunun elektriksel kardiyoversiyondan fayda görmeyip, kombine antiaritmik ile başarılı tedavisi sunulmuştur.  

Olgu: Huzursuzluk, sık nefes alma şikayeti ile başvuran ve sağlıklı olduğu bilinen 2 aylık erkek hastada fizik muayenede nabız defisiti ve kardiyak oskültasyonda taşikardi ( 280 atım/dakika) ve disritmi saptandı. Elektrokardiyografik incelemesi atriyal flutter ile uyumluydu. Ekokardiyografik incelemesinde sol ventrikül sistolik fonksiyonlarında azalma saptanan hasta yoğun bakıma ünitesine alındı. Hipotansif (60/40 mmHg) olduğu belirlenen hastaya 3 kez senkronize kardiyoversiyon uygulandı ancak sinüs ritmi elde edilememesi nedeniyle esmolol ve dopamin infüzyonu başlandı, ventriküler hızın düşürülememesi nedeniyle intravenöz amiodaron tedaviye eklendi (yükleme yapıldıktan sonra ve idame infüzyonu). İzleminin 72. saatinde ventrikül hızında azalma sağlanması sonrasında esmolol infüzyonu azaltılarak kesildi. Oral propranolol başlandı, amiodaron infüzyonu sonlandırılarak oral amiodaron idame tedavisine geçildi. Oral amiodaron ve propranolol ile aralıklı olarak sinüs ritmine dönüşlerin sağlandığı hastanın 24 saatlik Holter incelemesinde atriyal flutter ritminin yoğun olarak devam ettiği gözlendi, bu nedenle oral flekainid 100 mg/m2/gün (3 dozda) tedaviye eklendi. 48 saat sonra kontrol Holter incelemesinde aritmi görülmemesi üzerine amiodaron kesildi. Sinüs ritminde ve takibinin dördüncü ayında olan hastanın halen oral propranolol ve flekainid tedavisi devam etmektedir  

Tartışma ve Sonuç: Kardiyoversiyon tedavisine yanıtsız, kardiyak disfonksiyona yol açan atriyal flutter tedavisinde kombine antiaritmik ajanlar ile sinüs ritmine dönüşün sağlanabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atriyal flutter, Kombine antiaritmik, Sinüs ritmi