Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hidroelektrik Santrallerle İlgili Karar Verme Stratejileri


Özturna M., Atasoy Ş.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, vol.1, no.1, pp.1, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.1
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, fen bilimleri öğretmenlerinin karar verme stratejileri bağlamında; sosyobilimsel konular (SBK) hakkındaki görüşlerini, Hidroelektrik Santraller (HES) ile ilgili informal muhakeme modlarını, karar verme ve argümantasyon düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma Artvin ve Rize illerinde görev yapmakta olan 15 fen bilimleri öğretmeni ile yürütülmüştür. Temel nitel araştırma deseninin benimsendiği araştırmada; görüşmeler yoluyla elde edilen veriler betimsel ve içerik analizlerine tabi tutulmuştur. Öğretmenlerin çoğunun SBK’den haberdar olmadıkları ve bilgi eksikliğinin olduğu, nehir tipi HES ile ilgili farklı muhakeme yollarına başvurdukları, karar verme ve argümantasyon bakımından düşük düzeyde ve yüksek düzeyde becerilere sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerinin SBK’de argümantasyon düzeylerinin ve karar verme yetkinliklerinin düşük olması, sınıf içi argümantasyon deneyimlerinin olmaması veya yetersiz olmasından kaynaklanabilir. Fen bilimleri öğretmenlerinin SBK karar verme stratejilerini geliştirmek için sınıf içi SBK argümantasyon deneyimlerinin sağlanması, izlenmesi ve uygulamalara ilişkin profesyonel gelişimlerinin takip edilmesi gerekir.