Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Örgütsel Bağlılıklarının Demografik Özellikler Kapsamında İncelenmesi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma


ŞEVİK N., ACARAY A.

The Second International Conference On Current Trends In The Middle East 2018, Tekirdağ, Turkey, 5 - 09 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes