Eksternal Rezorpsiyon Bulunan Üç Kanallı Mandibular 2. Premolar Dişte Kanal Tedavis


Ilıcalı K., Şanal Çıkman A.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 03 October 2022, pp.190

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.190
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Mandibular premolar dişler genellikle tek kanallı olmalarına rağmen, iki (%1.2-11.7) veya üç kanallı (%0.4) kompleks kök kanal anatomileri de sergileyebilmektedirler. Tedavi öncesinde yetersiz klinik ve radyolojik muayene bu kompleks anatomik yapının gözden kaçırılmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple üç boyutlu görüntüleme yöntemlerinin radyolojik muayeneye dahil edilmesi tedavinin prognozunu yükseltmektedir. Bu olgu sunumunda infraoklüzyonda olan ve servikal eksternal kök rezorpsiyonuna sahip üç kanallı mandibular 2.premolar dişin kök kanal tedavisi sunulmaktadır. Olgu: 15 yaşında, sistemik bir rahatsızlığı bulunmayan erkek hasta sol mandibular 2. premolar dişinde şiddetli spontan ağrı hikayesiyle acil kliniğimize başvurdu. Yapılan klinik ve radyolojik muayenede kompleks kök anatomisine sahip dişin okluzal düzleme tam olarak süremediği, diş eti seviyesinde lingual kök yüzeyinde servikal eksternal rezorpsiyon olduğu ve diş etinin bu kavitasyon alanına doğru büyüdüğü görüldü. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile rezorbsiyon bölgesi ve kompleks kök kanal anatomisi incelendi. Tomografi sonucunda kanal morfolojisinin Vertucci Tip 8 olduğu ve rezorpsiyon alanının pulpayı perfore ettiği anlaşıldı. Eksternal rezorpsiyon alanı kürete edildi ve endodontik giriş kavitesi hazırlandı. Kök kanal preparasyonu ProTaper Next (Dentsply, Switzerland) eğe sistemi kullanılarak tamamlandıktan sonra final irrigasyonu yapıldı ve kanallar steril paper pointlerle kurulandı. Ardından kanallara Ca(OH)₂ uygulandı ve diş geçici olarak restore edildi. Rezorbsiyon kavitesinin izole edilebilmesi ve restorasyonu için dişe kuron boyu uzatma uygulandı. 14 gün sonra ilgili dişin asemptomatik olduğu görüldü. Kanallar soğuk lateral kondenzasyon yöntemiyle dolduruldu ve kompozit rezin ile daimi restorasyon yapıldı. Sonuç: KIBT kompleks anatomiye sahip dişlerin kök kanal morfolojileri hakkında detaylı bilgi edinmemize olanak sağlayarak, özellikle patolojik durumların eşlik ettiği komplike vakalarda endodontik teşhis ve tedavi planlamasına büyük katkı sağlar.