Erzurum'da ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümlerin değerlendirilmesi


KIR M. Z., KETENCİ H. Ç., BAŞBULUT A. Z., ÖZSOY S.

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.26, no.1, pp.27-37, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Her yıl dünya genelinde binlerce insan ateşli silah yaralanmaları sonucu ölmektedir. Ateşli silah yaralanmasına bağlı ölüm oranları ülkelere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Çalışmamızda; Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından Ocak 2008 ile Aralık 2009 tarihleri arasında otopsileri yapılan ateşli silah yaralanmasına bağlı meydana gelen ölümler retrospektif olarak incelenerek, olguların niteliksel özellikleri tartışıldı.  Olguların 11’i kadın, 42’si erkek olup yaş ortalaması 31,28±15,42 olarak tespit edildi. Olguların %34’ünün 20-29 yaş grubunda olduğu belirlendi. Olguların %69,8’inde kısa namlulu, % 30,2’sinde uzun namlulu silahlar kullanılmış olup, ateşli silah mermi çekirdeğine bağlı giriş deliğinin en sık baş-boyun bölgesinde (%37,7) bulunduğu tespit edildi. Olguların % 15,1’i bitişik atış, %1,9’u yakın atış, %17’si uzak atış mesafesinden vurulmuş olup, %66 olguda atış mesafesi tayini yapılamadı.