Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Geçirme, Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi(Ülke Genelinde Yapılan Çok Merkezli Çalışma)


mert d., tosun s., YILDIZ İ. E., TAŞBAKAN M., YAMAZHAN T., AKYOL D.

7.Ulusal Aşılama Sempozyumu, Turkey, 20 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes