COVİD 19 Hastalarında Kritik Hastaların Saptanmasında Kullanılan COVID-GRAM Risk Skorlamasının Türkiye Popülasyonunda Validasyonu


TOPRAK H. B., ERSUNAN G., BİLİR Ö., ALTUNTAŞ M., YAVAŞİ Ö., ALTUNTAŞ G.

International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, vol.7, no.3, pp.35-51, 2021 (Peer-Reviewed Journal)