Determination of Pasture Characteristics and Botanical Composition of Zorkal Plateau (İkizdere-RİZE)


Creative Commons License

BAKOĞLU A., BAYKAL H., ÇATAL M. İ.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.6, no.1, pp.72-76, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma Rize ili İkizdere ilçesi Zorkal yaylası merasında 2019 yılı içerisinde yapılmıştır. Çalışmada meranın toprağı kaplama alanı, botanik kompozisyonu, mera kalite derecesi ve mera durumu parametreleri incelenmiştir. Vejetasyon çalışması, Temmuz ayı içinde, vejetasyonun klimaks evreye ulaştığı safha da yapılmıştır. Araştırma alanının bitki örtüsü karakterleri “Lup” yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma alanında 21 familya ve 43 cins de toplam 47 takson teşhis edilmiştir. Familyaların takson sayıları; Poaceae (5), Fabaceae (4), Asteraceae (7), Apiaceae (3), Brassicaceae (2), Campanulaceae (1), Caprifoliaceae (1), Caryophyllaceae (2), Crassulaceae (1), Cyperaceae (1), Gentianaceae (1), Geraniaceae (2), Lamiaceae (4), Juncaceae (1), Orobanchaceae (2), Plantaginaceae (1), Polygonaceae (2), Primulaceae (1), Ranunculaceae (2), Rosaceae (3), Rubiaceae (1) şeklindedir. Mera alanının toprağı kaplama oranı % 83.40 olarak belirlenmiştir. Çalışma alanının botanik kompozisyonunda Poaceae % 13.07, Fabaceae % 28.11 ve diğer familyalar % 58.82 olarak tespit edilmiştir. 2.65 mera kalite derecesi ile meranın durumu “Zayıf” olarak belirlenmiştir.