Sıçanlarda prepubertal ve pubertal gelişim sırasında Deksmedetomidin in testis germ hücreleri üzerine etkisi


TÜMKAYA L. , TOMAK Y., ALTUNER D., KALKAN Y., YILMAZ A. , ERDİVANLI B. , ...More

TFBD 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey