Kluyveromyces marxianus Maya Türlerinin Bazı Hücre Dışı Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi


TURGUT GENÇ T., ÇELİK T.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Turkey, 3 - 07 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey