Türkiye'nin Dış Turizm Pazarları Potansiyeline Yönelik Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Yaşar İ.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.7, sa.10, ss.310-324, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 10
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
  • Sayfa Sayıları: ss.310-324

Özet

Türkiye, dış turizm pazarlarının hareketleri açısından dünyanın önemli turizm ülkelerinden birisi durumunda olup, hazırlanan turizm planlarıyla da dış turizmde hem gelen turist sayısı hem de turizmden elde edilen gelir bakımından sayılı ülkelerden birisi haline gelmiştir. Buna göre araştırmanın amacı, Türkiye’nin dış turizm pazarları hakkında genel bilgiler verilerek Türkiye’nin dış turizm özelinde güncel potansiyelinin incelenmesidir. Araştırma literatür taraması yönteminin kullanıldığı derleme araştırması olup ikincil verilere dayanarak hazırlanmıştır. Araştırmanın çıktılarına göre, yıllar içindeki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin deneyimli bir turizm ülkesi olduğunu ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedeflerine göre turizmde niteliğin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınarak dış turizm pazar potansiyelinde istenilen konuma geleceği düşünülmektedir.

Turkey is one of the most important tourism countries in the world in terms of the movements of foreign tourism markets, and with the prepared tourism plans, it has become one of the numbered countries in terms of both the number of tourists coming and the income from tourism in foreign tourism. Accordingly, the aim of the research is to examine the current potential of Turkey in foreign tourism by providing general information about Turkey’s foreign tourism markets. The research is a compilation study using the literature review method and is prepared based on secondary data. According to the results of the research, it is thought that Turkey is an experienced tourist country due to the developments over the years and that Turkey will be in the desired position in the foreign tourism market potential by taking measures to increase the quality in tourism according to the targets of Tourism Strategy 2023.