The Effect of Bank Employees with a Postgraduate Education Level on Credit Risk and Financial Performance


Pilatin A.

ISTANBUL BUSINESS RESEARCH, vol.52, no.2, pp.407-436, 2023 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 52 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.26650/ibr.2023.52.1109060
  • Journal Name: ISTANBUL BUSINESS RESEARCH
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.407-436
  • Keywords: Non-Performing Loans, Financial Performance, Human Capital, Credit Risk
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of the educational qualifications of bank personnel on Turkish banks. Within the scope of the study, based on the annual data of 21 banks operating in Turkey during the 2004-2019 period. The factors affecting the non-performing loans of banks have been examined with static panel data analysis methods over five different models. A random effects method was used in the analysis. The results show that Non-Performing Loans and Loan Loss Provisions, which are the credit risk indicators of the bank, decreased with the increase in the ratio of personnel with postgraduate education, which is used as a human capital indicator for banks. It reveals that investment in postgraduate personnel reduces the credit risk of banks by less than 1% and at a level of 5% significance. These results were also corroborated by a sensitivity analysis. However, it has been determined that the level of postgraduate education, which is used as a human capital indicator of banks, does not have a significant relationship with the Z-Score, which is an indicator of bankruptcy risk, and Return on Equity and Return on Equity, which is an indicator of profitability

Bu çalışmanın amacı banka personelinin eğitim niteliklerinin Türk bankaları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren 21 bankanın 2004-2019 dönemine ait yıllık verileri esas alınmıştır. Bankaların takipteki kredilerini etkileyen faktörler beş farklı model üzerinden statik panel veri analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Analizde rastgele etkiler yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar, bankalar için insan sermayesi göstergesi olarak kullanılan lisansüstü eğitimli personel oranının artmasıyla bankanın kredi riski göstergeleri olan Takipteki Krediler ve Kredi Zarar Karşılıklarının azaldığını göstermektedir. Lisansüstü eğitime sahip personele yapılan yatırımın bankaların kredi riskini %1'den ve %5 anlamlılık düzeyinde azalttığını ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar aynı zamanda duyarlılık analiziyle de desteklenmiştir. Ancak bankaların beşeri sermaye göstergesi olarak kullanılan lisansüstü eğitim düzeyi ile iflas riskinin göstergesi olan Z-Skoru, Özsermaye Kârlılığı ve Aktif Kârlılık ile anlamlı bir ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir.