SOME PHYSICAL AND CHEMICAL CHANGES IN THE PRE-DERILER PERIOD IN THE 'HAYWARD' KIWISE FRUITS GROWED IN THE EASTERN BLACK SEA REGION


Bakoğlu N., Akbulut M., Tuna Güneş N.

8. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, vol.1, no.1, pp.38, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Doğu Karadeniz bölgemizde kivi yetiştiriciliği üreticilerimiz için günden güne önemli bir geçim kaynağı hale gelmektedir. Rize/Pazar yöresinde yetiştirilen kivi meyvelerinde derim öncesi değişimler konusunda bir çalışma mevcut değildir. Bu açığı kapatmak amacıyla yürütülen bu çalışmada ‘Hayward’ kivi çeşidi meyvelerinde iki yıl süresince, derim öncesi dönemde meyvelerin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinde oluşan değişimler incelenmiştir. Bu amaçla meyve örnekleri ilk olarak Temmuz ayı sonunda alınmış, son örnekleme zamanı Kasım ayı sonuna kadar 15 gün aralıklarla devam etmiştir. Çalışmamızda iki yılda da hasat öncesi dönemde, tüm parametreler önemli ölçüde değişmiş ve sadece meyvenin fiziksel özelliklerinde değil, aynı zamanda suda çözünür kuru madde ve kuru madde içeriğinde de önemli artışlar gözlenmiştir. Meyve olgunlaşması ile meyve sertliği, olgunluk safhasının ilerlemesi ile düşüş göstermiştir. Bu makalede, incelenen parametreler arasındaki ilişkiler, iklim verileri ile ilişkilendirilerek tartışılmıştır.