Perineal Abse kültürü ve kan kültüründe üreyen Zygosaccharomyces: İnsanlarda yeni patojen mi?


BAĞIN Ü., YILDIZ İ. E., ERTÜRK A., KOSTAKOĞLU U.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes