Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığıyla Mücadelede Avrupa Birliği'nin 1 Ocak 2013 Tarihli Son Eylem Planının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Acuner S.

VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, no.379, pp.188-197, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : VERGİ DÜNYASI DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.188-197

Abstract

Vergi kaçakçılığı (tax evasion) yasadışı yollarla verginin ödenmemesi ya da daha az ödenmesidir. Vergiden kaçınmaysa (tax avoidance), kasıtlı aldatma olmadan vergi matrahını en aza indirmek için mükelleflerin mevzuata uygun arayışları olarak tanımlanabilir. Yani vergiden kaçınma mevzuat boşluklarından yararlanmayı ifade etmektedir. Diğer bir açıdan bakıldığında vergi kaçakçılığı yasadışı bir davranışken, vergiden kaçınma yasalar çerçevesinde yasa boşluklarından yararlanmanın bir sonucudur. AB Komisyonu, Avrupa Birliği ekonomisini olumsuz etkileyen ve birliği her yıl 1 trilyon dolarlık kamu kaynağından yoksun bırakan bu gibi mükellef davranışlarının önüne geçilmek amacıyla, bir eylem planının yürürlüğünü 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren öngörmüştür. Eylem Planının getireceği yeni kuralların, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmayla mücadeleyi sağlayacak araç/müesseselerde daha fazla şeffaflıkla vergilemede daha fazla adalet, daha iyi bilgi alış verişi ve daha yakın işbirliği sağlayacağı ifade edilmektedir.