FEN BİLGİSİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK ROBOTİK TEKNOLOJİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ


Creative Commons License

Bayri S., Çınar S.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1347-1355

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1347-1355
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Robotiğin Fen bilgisi öğretim programının ayrılmaz bir parçası olması artık bir gerekliliktir (Çavaş, 2005). Fen eğitiminde robot tasarımının, robot takımları kurulup yarışmalar düzenlemenin öğrencilerin yaparak yaşayarak deneyimler kazanması ve teknolojiyi kullanma düzeylerinin artması açısından çok olumlu etkileri bulunmaktadır (Koç, 2013). Amerika, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde robotiğin eğitimde kullanımı 1990’lı yılların sonlarında başlamıştır. Ancak Türkiye’deki eğitimde kullanımı göz önüne alındığında robotik Türkiye için yeni bir yaklaşımdır. Robotiğin eğitimde kullanımı Türkiye’de daha çok özel okullarda yapılan projeler ve düzenlenen kulüp faaliyetlerinden oluşmakta olup, robot teknolojisi uygulamaları henüz gelişmiş seviyede değildir. Bu durumun ortaya çıkmasında robotların tasarlanmasının masraflı olmasının yanında diğer önemli neden de robotik çalışmaların öğretmen eğitimin en önemli basamağı olan hizmet-öncesi dönemde eğitim fakültelerinde ders programların da yer almaması gösterilebilir. Öğretmenler daha önceden bilgi ve beceri sahibi olmadıkları, aşina olamadıkları bir yaklaşımı sınıfa uygulamaktan kaçınırlar (Aras, 2009). Bu nedenle özellikle fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik çalışmalar hakkında bilgi düzeyi ve inanışları oldukça önemlidir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı robotik uygulamaların oldukça az kullanıldığı ülkemizde fen bilgisi öğretmen adaylarının gelişen teknoloji karşısında robotik uygulamalar hakkında bilgi ve inanışlarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak araştırmada şu sorula cevap araştırılmıştır; 1)Fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik uygulamalar hakkındaki düşünceleri nelerdir? ve 2) Fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik yaklaşıma dayalı fen bilgisi öğretimi hakkındaki düşünceleri nelerdir?