Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleriyle Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Tespiti


Bozkurt E., Altıner A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.2018, pp.167-180, 2018 (Peer-Reviewed Journal)