A. Çopur Çiçek, Ş. Direkel, A. Ertürk, A.Sarı.. Rize İlinde Üniversite ve Devlet Hastanelerine Başvuran Hastalarda Görülen Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı.


ÇOPUR ÇİÇEK A.

International Journal of Basic&Clinical Medicine, sa.2, ss.78-82, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: International Journal of Basic&Clinical Medicine
  • Sayfa Sayıları: ss.78-82

Özet

Amaç: Bu çalışmada Ocak 2012-Nisan 2013 tarihleri arasında Rize ilinde bulunan iki farklı hastanenin parazitoloji laboratuvarına gönderilen hastaların örneklerinde bağırsak parazitlerinin prevalansının retrospektif olarak belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Dışkı örneklerinde makroskobik, nativ-lügol ve trikrom boyama yöntemleri ile protozoon (kist veya trofozoiti) ve helmint (yumurta veya larva) varlığı araştırılmıştır. Selofanlı lam preparatları ise Enterobius vermicularis yumurtası açısından incelenmiştir.
Bulgular: Toplam 9994 örneğin 240’ında (%2,4) parazite rastlanırken, tanımlanan parazitlerden Entemoeba coli (%59,6) en sık saptanan parazit türü olmuş ve onu E. vermicularis (%13,0), G. intestinalis (%12,1) ve Entamoeba histolytica/dispar (%9,6) takip etmiştir. 
Sonuç: Bölgemize ait bağırsak parazit sıklığını gösteren çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Değişik yer ve zamanlarda yapılan çalışmalarla kıyaslandığında ilimizdeki %2,4 parazit oranı oldukça düşük bulunmuştur. Parazitozların etkin olarak tanınması ve başarıyla tedavisi için uygun örnek kabulü ve duyarlılığı yüksek inceleme yöntemlerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Ülkemizin sosyo-ekonomik ve çevresel koşullarında az da olsa bir düzelme olmakla birlikte paraziter enfeksiyonlar toplumumuzda halen güncelliğini koruyan bir sağlık problemi olarak devam etmektedir.

 

Anahtar kelimeler

 

Rize, bağırsak parazitleri, prevalans