Ailevi Akdeniz ateşi hastalarında subklinik inflamasyonun yeni belirteçleri Nötrofil lenfosit oranı ve platelet lenfosit oranı


Ahbap E., KARA E. , Şahutoğlu T., Sakacı T., Bayraktar Çağlayan F., Akgöl C., ...More

31. Ulusal Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 17 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey