Temel Göç Kuramları ve Göçün Değişen Yüzü


Güzel B., Gencer T. E.

in: Göç, Göçmenlerle Çalışma ve Sosyal Hizmet, Tahir Emre Gencer,Bekir Güzel, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.41-74, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.41-74
  • Editors: Tahir Emre Gencer,Bekir Güzel, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Üçüncü bölümde yer alan “Temel Göç Kuramları ve Göçün Değişen Yüzü” isimli metinde Dr. Bekir Güzel ve Dr. Tahir Emre Gencer, “Kuram nedir ve ne işe yarar?” sorusu odağında temel göç kuramlarını tartışmaya açmaktadır. Bu bölümde göç kuramları ilk ortaya çıkışından günümüze kadar geçen sürede temel kuramlar: erken dönem göç kuramları, ekonomik temelli göç kuramları, tarihsel-yapısalcı göç kuramları ve sosyokültürel göç kuramları başlıkları altında incelenmektedir. Yazarlar Ravenstein göç kuramlarından, Samuel Stouffer’in kesişen fırsatlar kuramına; Petersen’in göç tiplerinden Everett Lee’nin itme-çekme kuramına; neoklasik ekonomi kuramından ikiye bölünmüş emek/iş gücü piyasası kuramına; dünya sistemleri kuramından göç sistemleri kuramına; göçmen ilişkiler ağı (Network) kuramından birikimli nedensellik kuramına kadar pek çok kuramı göç hareketlerinin değişen bağlamı içinde ele almaktadır.