AN OVERVIEW OF THE CHANGE OF TURKISH MEDICAL AND ANATOMY EDUCATION


Creative Commons License

ALPAY M., ZEYBEK A.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.6-10, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Current medical and anatomy education cannot be considered independent from the past. Both religious and administrative pressures, especially encountered in the anatomy education of the Ottoman period, made it difficult for physicians to get the right education. In order to overcome these shortcomings and keep up with the scientific development of Europe, educational physicians and educational materials were brought from abroad. The fact that the incoming training materials were in French caused the medical education to be in French. Despite every constraint and impossibility experienced in the past, the desire to succeed has led to the shaping of current medical and anatomy education. The first steps had been taken to establish new medical schools, to make the dissection legal and the language of instruction to be Turkish. In this review will be given that the information about the development process of current Medical and Anatomy education.
Günümüz tıp ve anatomi eğitimi geçmişten bağımsız düşünülemez. Özellikle Osmanlı dönemi anatomi eğitiminde karşılaşılan gerek dini gerekseyönetimsel baskılar hekimlerin doğru eğitim almasını zorlaştırmıştır. Bu eksiklikleri gidermek ve Avrupa’nın bilimsel gelişimine ayak uydurabilmeküzere bir dönem yurtdışından eğitici hekim ve eğitim materyali getirilmiştir. Gelen eğitim materyallerinin Fransızca olması ise tıp eğitiminin deFransızca olmasına neden olmuştur.Geçmişte yaşanılan her kısıtlama ve imkansızlığa rağmen başarma arzusu günümüz tıp ve anatomi eğitiminin şekillenmesini sağlamıştır. Yeni tıpfakültelerinin kurulması, diseksiyonun yasal hale gelmesi ve eğitim dilinin Türkçe olması için çalışmaların başlaması bu yolda atılan ilk adımlarolmuştur. Bu derlemede, günümüz Tıp ve Anatomi eğitiminin gelişim süreci ile ilgili bilgi verilecektir.