Otomatist Anlatı Bağlamında Sürrealist ve Soyut Dışavurumcu Resimlere Yönelik Bir İnceleme


Çay R., Yılmaz M.

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , vol.12, no.26, pp.45-61, 2023 (Peer-Reviewed Journal)