Sarkoidoz tanısı olan bir hastada yüksek renin ve aldosteron seviyeleri ile giden trombotik mikroanjiopatik malign hipertansiyon


Pamukçu Ö., Sakacı T., Sevinç M., Şahutoğlu T., Yıldırım Y., Baştürk T., ...More

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi., Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes