Analysis of the Perceptions of Student-Athletes Playing In the Universities Volleyball 2nd League in Turkey towards the Event Quality


Creative Commons License

ATALAY A., AKBULUT A. K. , KARATAŞ Ö., HACICAFEROĞLU S. , YÜCEL A. S.

International Journal of Social Science Studies, cilt.3, sa.3, ss.61-67, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: International Journal of Social Science Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.61-67

Özet

Bu araştırmanın amacı 16-27 Aralık 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Üniversiteler Voleybol İkinci Lig müsabakalarına katılan öğrenci-sporcuların spora ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma evrenini Türkiye’de üniversitelerde eğitim gören ve aynı zamanda üniversitelerin voleybol takımlarında yer alan öğrenci sporcular oluşturmakla birlikte örneklem grubunu 16-27 Aralık 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Üniversiteler Voleybol İkinci Lig müsabakalarına katılan 23 farklı üniversitenin öğrenci-sporcuları oluşturmaktadır. Öğrenci-sporcuların spora ilişkin tutumlarını belirlemek amacı ile katılımcılara anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler, iki grup arasındaki farkın belirlenmesinde t-testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında tek yönlü (One way) Anova testi ve grup farklılıklarında Scheffe testi kullanılmıştır. Tüm katılımcıların spora ilişkin tutum puanlarının yüksek ve aynı zamanda kız öğrencilerin spor ilişkin tutum puanlarının ise erkek öğrencilerden daha fazla olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak üniversitelerin voleybol takımlarında yer alan öğrencilerin spora ilişkin tutumlarının olumlu olduğu saptanmıştır. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre spora yönelik tutumun kız öğrencilerin lehine daha fazla olduğu, ancak aile eğitim durumu, gelir, yaş ve not ortalaması değişkenlerinin ise spora yönelik tutumda farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.