Toplayıcı Yarıçapı ve Yüksekliğinin Güneş Bacası Güç Santrallerinin Performans Parametreleri Üzerine Etkileri: Manzanares, İspanya için Bir Vaka Çalışması


ŞEN H., MERT CÜCE A. P., CÜCE E.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2021 (Peer-Reviewed Journal)