Akciğer Apsesinin Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyonu ile Tedavisi


Gümüş A., Kayhan S., Çınarka H., Ertürk A., Yavuz A., Şahin Ü.

Respirory Case Report, vol.3, no.2, pp.110-113, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.5505/respircase.2014.7769
  • Journal Name: Respirory Case Report
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.110-113
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Akciğer apsesi, piyojenik mikroorganizmaların doku nekrozuna yol açması sonucu akciğer parankiminde oluşan kaviter, düzgün sınırlı, lokalize ve süpüratif bir lezyondur. Radyolojik olarak hava-sıvı düzeyi gösteren kavite görünümü ile tanınır ve bu olguların %10- 15’i antibiyotik tedavisine rağmen iyileşmemektedir. Girişimsel tedavi yöntemleri arasında transtorasik tüp drenajı, bronkoskopi veya bilgisayarlı tomografi eşliğinde aspirasyon ve cerrahi rezeksiyon bulunmaktadır. Burada diyabeti olan 70 yaşındaki bir kadın hastayı sunmaktayız. Hastanın sağ akciğer alt lobunda periferik yerleşimli bir apse saptandı. İlk olarak medikal tedavi yapıldı. Yanıt alınamaması üzerine ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyonu ile apse drenajı yapıldı. Yaptığımız literatür araştırmasında, ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyonuyla tam olarak iyileşen başka bir akciğer apsesi olgusuna rastlamadık. Sonuç olarak toraks duvarına komşu periferik akciğer apselerinin tedavisinde; kolay ulaşılabilirliği, ucuz bir yöntem olması ve radyasyon maruziyetine yol açmaması nedeniyle ultrasonografi eşliğinde transtorasik apse drenajı, ilk tercih olarak düşünülmelidir. Anahtar Sözcükler: Akciğer apsesi, ultrasonografi, ince iğne apirasyonu.