II. Abdülhamid Dönemi Kamu Diplomasisi Uygulamaları


SANCAK İ.

Nobel Bilimsel, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Bilimsel
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de özellikle son yıllarda II. Abdülhamid dönemini konu edinen çok sayıda eser yazılmış olsa da bu kitap, dönemi uluslararası ilişkiler disiplinine ait bir kavram olan kamu diplomasisi bağlamında ele alan ilk çalışmadır. Kitapta öncelikle bugün uluslararası ilişkilerde yaygın bir kullanım alanı olan kamu diplomasisinin daha o dönemde II. Abdülhamid tarafından öneminin fark edildiği ve bu alanda birçok faaliyetin gerçekleştirilmiş olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda II. Abdülhamid’in Osmanlı coğrafyası dışındaki Müslümanlara yönelik yürüttüğü faaliyetlerin, çoğu zaman iddia edildiği gibi Panislamist politikanın araçları değil, Osmanlı Devleti’nin bekasını merkeze alan yumuşak güce dayalı kamu diplomasisi faaliyetleri olduğu savunulmaktadır. Temelde akademik bir eser olan bu kitap gerek konusu, gerekse de kullanılan sade dil ile özellikle tarihe ve uluslararası ilişkilere meraklı akademi dışı okuyucuların da severek okuyabilecekleri bir niteliktedir.