MIGRATION-TRADE RELATIONS: AN APPROACH CONSUMPTION GOODS EXPORT of TURKEY


Buzdağlı Ö., Kızıltan A.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, no.4, pp.65-75, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With globalization, immigrant mobility has increased in recent years. Accordingly, the studies that reveal the effects of immigration especially on bilateral trade have accelerated. There are results that related to international immigration influence international trade positively through various channels. In this paper, it’s aimed to determine whether the number of immigrants from Turkey to other countries effect the Turkey’s exports and if so, to explain the direction of this effect. To this end, for the year 2009, countries that have more than 500 Turkish Republic citizen and Turkey’s exports of consumption goods to these countries were used. The results show that an increase in the number of immigrants from Turkey to other countries increase the exports of consumption goods to these countries through the preference effect. 

Son yıllarda küreselleşmeyle birlikte göçmen hareketliliği de artış göstermiştir. Buna bağlı olarak göçün, özellikle ikili ticaret üzerindeki etkilerini ortaya koymaya yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Literatürde uluslararası göçün, çeşitli kanallar aracılığıyla uluslararası ticareti olumlu yönde etkilediğine dair bulgulara rastlanılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’den diğer ülkelere giden göçmen sayısının, Türkiye’nin söz konusu ülkelere yaptığı ihracatı etkileyip etkilemediği, etkiliyorsa bu etkinin yönünü belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 2009 yılı için, 500’den fazla T.C vatandaşına sahip ülkeler ve o ülkelere yapılan tüketim malı ihracatı verileri kullanılarak yatay kesit analizinden yararlanılmaktadır. Sonuçlar, Türkiye’den diğer ülkelere giden göçmen sayısındaki artışın, tercih etkisi kanalıyla, söz konusu ülkelere yapılan tüketim malı ihracatını artırdığını göstermektedir