4. Karaciğer Hastalığına Bağlı Olarak Gelişen bir Parkinsonizm Olgusu


Creative Commons License

Aytaç E., Aldemir Atmaca A., Çomoğlu S. S.

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, vol.13, pp.12-14, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Wilson dışı hepatoserebral dejenerasyon nadir görülen, kronik karaciğer hastalığı ve metabolik bozukluklar zemininde gelişen, genellikle de geri dönüşümsüz nörolojik bulgularla karakterize bir hastalıktır. Hepatik ensefalopati ataklarına bağlı ekstrapiramidal tutulum literatürde oldukça nadir olarak bildirilmiştir. Bu makalede, parkinsonizm bulguları ile başvuran ve kliniğimizde karaciğer sirozu tanısı konulan, sekonder Parkinson hastalığı olan bir olgu sunuldu.