Hemşirelerde İşe Yabancılaşma ile Kalite Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Kurt Ş., Genç Köse B., Öztürk H.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.10, no.2, pp.238-248, 2023 (Peer-Reviewed Journal)