Bürokrasi: Kavramsal, Teorik ve Tarihsel Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Bektaş M.

in: Kamu Yönetimi: Yerel Yönetimler, Yerel Demokrasi ve Kentleşme, Demir Konur Alp,Çiçek Ali, Editor, ORİON Kitabevi, Ankara, pp.253-278, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: ORİON Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.253-278
  • Editors: Demir Konur Alp,Çiçek Ali, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada bürokrasi hem kavramsal bağlamda hem de kamu yönetimi ile olan ilişkisi bağlamında değerlendirilmiştir. Bunun yanında tüm olumsuzluklarına ve ona karşı oluşlara rağmen, bürokrasinin günümüzde giderek artan gücü ve önemi ele alınmıştır. Kavramsal boyut incelenirken tarihsel süreç takip edilmiştir. Çalışmada bürokrasi kavramının yalnızca dilbilimsel incelemesi yapılmamış, bürokrasinin antik çağlardan modern çağlara kadar nasıl bir evrim geçirdiği ve bu tarihsel süreç içerisinde nasıl algılandığı da açıkça ifade edilmeye çalışılmıştır. Daha sonraysa, bürokrasi fenomeninin, kamu yönetiminde nasıl bir işleve sahip olduğu anlatılmıştır. Çalışmada ayrıca, gerekli ve hatta bazı durumlarda ise zorunlu bir örgütlenme tarzı olan bürokrasinin işlevsel ve olumlu taraflarının yanında olumsuz taraflarının da üzerinde durulmuş, etkin denetim ve kontrol mekanizmalarının önemine vurgu yapılmıştır.